Szkoła Podstawowa

im. Mikołaja Kopernika

 

   
 

 

 

 

   

 

     

O szkole

 

Nasza szkoła znajduje się w miejscowości leżącej nad Dunajcem. Powstała prawdopodobnie w roku 1875, zatem ma długą historię...

 

CZYTAJ DALEJ

 

 

 

   

       

                    

    

   

W tej zakładce umieszczamy nazwy firm, nazwiska osób, które wykazały się wrażliwością na potrzeby naszej szkoły i okazały nam wsparcie w jakiejkolwiek formie. Tą drogą pragniemy im bardzo serdecznie podziękować za zrozumienie, dobroć i za ich hojność.

2014/2015

Dyrektor szkoły oraz cała społeczność szkolna serdecznie dziękują za pomoc w pracach przy usuwaniu parkietu oraz wylewki w jednej z sal lekcyjnych. Dzięki osobom, którym chciało się poświęcić swój wolny czas i popracować dla dobra szkoły – będziemy mieli w sali nową, bezpieczną, estetyczną i nowoczesną wykładzinę PCV. Za tak otwarte serca i godną pochwały postawę najserdeczniej dziękujemy!

W prace zaangażowani byli panowie:

Krzysztof Wiśniewski

Tadeusz Gondek                 

Robert Chuchrowski

Robert Janicki

Andrzej Rempała

Stanisław Jarosz

Dziękujemy!!!

 

Firma BAN-KOR-BET niezbyt długo funkcjonuje w naszym środowisku, lecz już nie po raz pierwszy okazała pomoc naszej szkole. Tym razem Firma podarowała szkole 3,5 m3 mieszanki cementowo-piaskowej, potrzebnej do wykonania wylewki w jednej z sal lekcyjnych.

Jesteśmy bardzo wdzięczni firmie, która tak chętnie wspiera lokalną społeczność i stara się okazać pomoc różnym grupom potrzebujących. Jesteśmy jak najbardziej przekonani, że takie firmy należy popierać w ich działaniach, nie zaś rzucać im kłody pod nogi.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy!!!

2013/2014

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Szkoły składają serdeczne podziękowania darczyńcom  Pikniku Rodzinnego, który odbył się w Mikołajowicach 25.05.2014 roku:

 • Firma Stalbud w Mikołajowicach

 • Firma Metalex w Mikołajowicach, producent blach dachowych najnowszej generacji

 • Firma Strun-bet z Bogumiłowic, producent podkładów betonowych

 • Firma BAN-KOR-BET w Mikołajowicach – beton, materiały budowlane i prefabrykaty

 • Sklep motoryzacyjno-chemiczny państwa Skórków

 • Firma Auto usługi p. Andrzeja Rapacza

 • Firma MARTEC państwa Pajewskich, zajmująca się dystrybucją części i akcesoriów samochodowych ze specjalizacją zakresie haków samochodowych, części hamulcowych itp.

 • BAR-JAN w Mikołajowicach

 • Urząd Miasta Tarnowa

 • Starostwo powiatowe w Tarnowie

 • Radny p. Roman Strojny

 • P. radny P. Jacek Hudyma

 • Rada Rodziców i wszyscy rodzice

Dziękujemy! Bez Was nie byłoby takiego wspaniałego Pikniku!

 

2012/2013

W imieniu całej społeczności szkolnej dziękujemy najserdeczniej wszystkim, którzy pomogli nam w jakikolwiek sposób w przygotowaniu i przeprowadzeniu Pikniku Rodzinnego. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za każdy rodzaj pomocy i liczymy na tak doskonałą współpracę w przyszłym roku!

Darczyńcy na Piknik Rodzinny 25 maja 2013 roku:

·         Firma Strun-Bet, producent podkładów betonowych

·         Firma Metalex, producent blach dachowych najnowszej generacji

·         Firma Martec, Auto części, Kinga i Marcin Pajewscy,

·         P. Jacek Hudyma, radny powiatowy

·         Wydział marki Urzędu Miasta Tarnowa

·         Starostwo powiatowe w Tarnowie

·         Restauracja Jan w Mikołajowicach,

·         Pan Artur Kopeć, członek zarządu Grupy Azoty

·         Państwo Bernadeta i Andrzej Rapaczowie,

·         Firma Albert, sprzedaż opakowań, artykułów higienicznych i biurowych, Albert Dziaduła,

·         OSP w Mikołajowicach,

·         Klub sportowy Dunajec Mikołajowice,

·         Rada Rodziców,

·         Nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi

 

 

Rodzice, którzy pomogli w malowaniu i wyposażeniu klasy pierwszej:

Krzysztof Wiśniewski,

Barbara i Józef Strojny,

Małgorzata i Eugeniusz Zdeb,

Robert Janicki,

Piotr Gajdur,

Anna i Robert Bator,

Ryszard Ruchała.

Rodzice, którzy pomogli w malowaniu klasy czwartej

Robert Janicki,

Paweł Sroka,

Rafał Mazur,

Małgorzata Boryczko.

Zakup i montaż tablicy interaktywnej był możliwy dzięki:

Radzie Rodziców, która organizowała imprezy na ten cel,

Radzie Sołeckiej Mikołajowic,

Firmie STRUN-BET z Bogumiłowic,

Panu Jerzemu Jackowskiemu,

Księdzu proboszczowi, który ofiarował na ten cel swoje miesięczne pobory.

 

Ponadto za hojność dziękujemy p. radnemu Romanowi Strojnemu oraz p. Piotrowi Stawarzowi, a także p. Janinie i Stanisławowi Skórkom, którzy współfinansowali zakup farb przeznaczonych do malowania klas.

 

Wszystkim naszym dobroczyńcom, którzy wspierają nas w rozmaity sposób najserdeczniej dziękuję w imieniu własnym, nauczycieli i uczniów.

 

 

 

2011/2012

Wsparcia przy organizacji festynu udzielili nam:

·         Firma STALBUD,

·         Starostwo powiatowe w Tarnowie,

·         Wydział marki i promocji Miasta Tarnowa

·         Firma MARTEC państwa Pajewskich,

·         Firma METALEX, Pan Jan Jarosz,

·         Państwo Janina i Stanisław Skórkowie,

·         Państwo Bernadetta i Andrzej Rapaczowie,

·         Państwo Małgorzata i Tomasz Tarczoniowie,

·         Firma ALBERT,

·         Klub sportowy Dunajec Mikołajowice,

·         Ksiądz proboszcz Franciszek Cieśla,

·         Policjanci z komendy Tarnów – Zachód,

·         Ochotnicza Straż Pożarna w Mikołajowicach,

·         Firma DeSal,

·         Wszyscy rodzice,

·         Nauczyciele i pracownicy obsługi

 

Ponadto ogromną wdzięczność za różnorodną pomoc w trakcie roku szkolnego 2011/2012 wyrażamy następującym firmom i osobom:

·         Prezesowi Krzysztofowi Witkowskiemu z firmy BRUK-BET z Niecieczy,

·         Panu Krzysztofowi Molkowi,

·         Pani Alicji Pytel- Gawron,

·         Panu Robertowi Pytlowi i firmie Metalex,

·         Panu Adamowi Pytlowi,

·         Panu Józefowi Gajdurowi,

·         Panu Piotrowi Gajdurowi,

·         Państwu Małgorzacie i Eugeniuszowi Zdebom,

·         Panu Piotrowi Stawarzowi,

·         Pani Małgorzacie Skubisz,

·         Państwu Małgorzacie i Grzegorzowi Tomczykom,

·         Panu Henrykowi Łazarkowi,

·         Panu Stanisławowi Jaroszowi,