Szkoła Podstawowa

im. Mikołaja Kopernika

 

   
 

 

 

 

   

 

     

O szkole

 

Nasza szkoła znajduje się w miejscowości leżącej nad Dunajcem. Powstała prawdopodobnie w roku 1875, zatem ma długą historię...

 

CZYTAJ DALEJ

 

 

 

   

       

                    

    

   

Zachowanie

Kryteria ocen z zachowania

Religia

System oceniania ogólny

System oceniania klasa VII

System oceniania klasa VIII

Język polski

Lista lektur obowiązkowych dla klas IV-VI

 Wymagania edukacyjne klasa IV

Wymagania edukacyjne klasa V

Wymagania edukacyjne klasa VI

Wymagania edukacyjne klasa VII

Wymagania edukacyjne klasa VIII

Historia i społeczeństwo / Historia / WOS

Wymagania edukacyjne klasa IV 1 i 2

Wymagania edukacyjne klasa V 1 i 2

Wymagania edukacyjne klasa VI 1 i 2

Wymagania edukacyjne klasa VII 1 i 2

Wymagania edukacyjne klasa VIII HIST

Wymagania edukacyjne klasa VIII WOS

Język angielski

Wymagania edukacyjne klasa I

Wymagania edukacyjne klasa II

Wymagania edukacyjne klasa III

Wymagania edukacyjne klasa IV

Wymagania edukacyjne klasa V

Wymagania edukacyjne klasa VI

Wymagania edukacyjne klasa VII

Wymagania edukacyjne klasa VIII

Język niemiecki

Kryteria ogólne

Zasady oceniania 7-8

Matematyka

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania IV

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania V

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania VI

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania VII

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania VIII

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki

Przyroda

Przedmiotowy System Oceniania z przyrody

Kryteria oceniania klasa IV

Kryteria oceniania klasa V

Kryteria oceniania klasa VI

Zajęcia komputerowe i informatyka

Kryteria oceniania klasa IV

Kryteria oceniania klasa V

Kryteria oceniania klasa VI

Kryteria oceniania klasa VII

Zajęcia techniczne i technika

Kryteria klasa IV

Kryteria klasa V

Kryteria klasa VI

Muzyka

Kryteria oceniania z muzyki

Plastyka

Przedmiotowy System Oceniania z plastyki

Wymagania edukacyjne klasy IV

Wymagania edukacyjne klasa V-VI

Wymagania edukacyjne klasa VII

Wychowanie fizyczne

Kryteria oceniania z wf

Biologia

Wymagania dla klasy VII

Fizyka

Wymagania dla klasy VIII

Wychowanie do życia w rodzinie

Kryteria oceniania WDŻ

Klasy młodsze

Klasa I

Plastyka i Muzyka I, II

Klasa III