St. Patrick’s Day

17 marca świętowaliśmy w naszej szkole Dzień Św. Patryka, patrona Irlandii. W związku z tym przypomniano uczniom sylwetkę Świętego Patryka oraz historię święta. Podczas lekcji kulturowych na lekcjach j. angielskiego uczniowie zostali zapoznani z symbolami Irlandii oraz legendami irlandzkimi, a klasa II bawiła się w podchody szukając skarbu ukrytego przez mitologicznego Leprikona.
Happy St. Patrick’s Day!











Skip to content