Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski

Przewodniczący

Karol Sabat

Zastępca

Julia Radzik

Skarbnik / Sekretarz

Patrycja Smuszkiewicz

Opiekun samorządu

mgr inż. Teresa Ziółkowska

Poczet sztandarowy

Chorąży

Szymon Solak

Asysta

Izabela Błachnio

Asysta

Patrycja Smuszkiewicz

Nasze klasy

Klasa 0
Klasa I
Klasa II
Klasa III
Klasa IV
Klasa V
Klasa VI
Klasa VII
Klasa VIII


Skip to content