Nasi dobroczyńcy

W tej zakładce umieszczamy nazwy firm, nazwiska osób, które wykazały się wrażliwością na potrzeby naszej szkoły i okazały nam wsparcie w jakiejkolwiek formie. Tą drogą pragniemy im bardzo serdecznie podziękować za zrozumienie, dobroć i za ich hojność.

W trakcie uzupełniania

W trakcie uzupełniania

W trakcie uzupełniania

W trakcie uzupełniania

W trakcie uzupełniania

W trakcie uzupełniania

W trakcie uzupełniania

Dyrektor szkoły oraz cała społeczność szkolna serdecznie dziękują za pomoc w pracach przy usuwaniu parkietu oraz wylewki w jednej z sal lekcyjnych. Dzięki osobom, którym chciało się poświęcić swój wolny czas i popracować dla dobra szkoły – będziemy mieli w sali nową, bezpieczną, estetyczną i nowoczesną wykładzinę PCV. Za tak otwarte serca i godną pochwały postawę najserdeczniej dziękujemy!

W prace zaangażowani byli panowie:

 • Krzysztof Wiśniewski,

 • Tadeusz Gondek,

 • Robert Chuchrowski,

 • Robert Janicki,

 • Andrzej Rempała,

 • Stanisław Jarosz,

Dziękujemy!!!

Firma BAN-KOR-BET niezbyt długo funkcjonuje w naszym środowisku, lecz już nie po raz pierwszy okazała pomoc naszej szkole. Tym razem Firma podarowała szkole 3,5 m3 mieszanki cementowo-piaskowej, potrzebnej do wykonania wylewki w jednej z sal lekcyjnych.

Jesteśmy bardzo wdzięczni firmie, która tak chętnie wspiera lokalną społeczność i stara się okazać pomoc różnym grupom potrzebujących. Jesteśmy jak najbardziej przekonani, że takie firmy należy popierać w ich działaniach, nie zaś rzucać im kłody pod nogi.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy!!!

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Szkoły składają serdeczne podziękowania darczyńcom  Pikniku Rodzinnego, który odbył się w Mikołajowicach 25.05.2014 roku:

 • Firma Stalbud w Mikołajowicach,

 • Firma Metalex w Mikołajowicach, producent blach dachowych najnowszej generacji,

 • Firma Strun-bet z Bogumiłowic, producent podkładów betonowych,

 • Firma BAN-KOR-BET w Mikołajowicach – beton, materiały budowlane i prefabrykaty,

 • Sklep motoryzacyjno-chemiczny państwa Skórków,

 • Firma Auto usługi p. Andrzeja Rapacza,

 • Firma MARTEC państwa Pajewskich, zajmująca się dystrybucją części i akcesoriów samochodowych ze specjalizacją w zakresie haków samochodowych i części hamulcowych,

 • BAR-JAN w Mikołajowicach,

 • Urząd Miasta Tarnowa,

 • Starostwo powiatowe w Tarnowie,

 • OSP w Mikołajowicach,

 • Radny p. Roman Strojny,

 • Radny powiatowy P. Jacek Hudyma,

 • Rada Rodziców i wszyscy rodzice.

Dziękujemy! Bez Was nie byłoby takiego wspaniałego Pikniku!

W imieniu całej społeczności szkolnej dziękujemy najserdeczniej wszystkim, którzy pomogli nam w jakikolwiek sposób w przygotowaniu i przeprowadzeniu Pikniku Rodzinnego. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za każdy rodzaj pomocy i liczymy na tak doskonałą współpracę w przyszłym roku!

Darczyńcy na Piknik Rodzinny 25 maja 2013 roku:

 • Firma Strun-Bet, producent podkładów betonowych,

 • Firma Metalex, producent blach dachowych najnowszej generacji,

 • Firma Martec, Auto części, Kinga i Marcin Pajewscy,

 • P. Jacek Hudyma, radny powiatowy,

 • Wydział marki Urzędu Miasta Tarnowa,

 • Starostwo powiatowe w Tarnowie,

 • Restauracja Jan w Mikołajowicach,

 • Pan Artur Kopeć, członek zarządu Grupy Azoty,

 • Państwo Bernadeta i Andrzej Rapaczowie,

 • Firma Albert, sprzedaż opakowań, artykułów higienicznych i biurowych, Albert Dziaduła,

 • OSP w Mikołajowicach,

 • Klub sportowy Dunajec Mikołajowice,

 • Rada Rodziców,

 • Nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi.

Chcemy również podziękować Rodzicom, którzy pomogli w malowaniu i wyposażeniu klasy pierwszej:

 • Krzysztof Wiśniewski,

 • Barbara i Józef Strojny,

 • Małgorzata i Eugeniusz Zdeb,

 • Robert Janicki,

 • Piotr Gajdur,

 • Anna i Robert Bator,

 • Ryszard Ruchała.

Dziękujemy także Rodzicom, którzy pomogli w malowaniu klasy czwartej:

 • Robert Janicki,

 • Paweł Sroka,

 • Rafał Mazur,

 • Małgorzata Boryczko.

Zakup i montaż tablicy interaktywnej był możliwy dzięki:

 • Radzie Rodziców, która organizowała imprezy na ten cel,

 • Radzie Sołeckiej Mikołajowic,

 • Firmie STRUN-BET z Bogumiłowic,

 • Panu Jerzemu Jackowskiemu,

 • Księdzu proboszczowi, który ofiarował na ten cel swoje miesięczne pobory.

Ponadto za hojność dziękujemy p. radnemu Romanowi Strojnemu oraz p. Piotrowi Stawarzowi, a także p. Janinie i Stanisławowi Skórkom, którzy współfinansowali zakup farb przeznaczonych do malowania klas.

Wszystkim naszym dobroczyńcom, którzy wspierają nas w rozmaity sposób najserdeczniej dziękuję w imieniu własnym, nauczycieli i uczniów.

Dziękujemy wszystkim, którzy udzielili nam wsparcia przy organizacji festynu:

 • Firma STALBUD,

 • Starostwo powiatowe w Tarnowie,

 • Wydział marki i promocji Miasta Tarnowa,

 • Firma MARTEC państwa Pajewskich,

 • Firma METALEX, Pan Jan Jarosz,

 • Państwo Janina i Stanisław Skórkowie,

 • Państwo Bernadetta i Andrzej Rapaczowie,

 • Państwo Małgorzata i Tomasz Tarczoniowie,

 • Firma ALBERT,

 • Klub sportowy Dunajec Mikołajowice,

 • Ksiądz proboszcz Franciszek Cieśla,

 • Policjanci z komendy Tarnów – Zachód,

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Mikołajowicach,

 • Firma DeSal,

 • Wszyscy rodzice,

 • Nauczyciele i pracownicy obsługi.

Ponadto ogromną wdzięczność za różnorodną pomoc w trakcie roku szkolnego 2011/2012 wyrażamy następującym firmom i osobom:

 • Prezesowi Krzysztofowi Witkowskiemu z firmy BRUK-BET z Niecieczy,

 • Panu Krzysztofowi Molkowi,

 • Pani Alicji Pytel- Gawron,

 • Panu Robertowi Pytlowi i firmie Metalex,

 • Panu Adamowi Pytlowi,

 • Panu Józefowi Gajdurowi,

 • Panu Piotrowi Gajdurowi,

 • Państwu Małgorzacie i Eugeniuszowi Zdebom,

 • Panu Piotrowi Stawarzowi,

 • Pani Małgorzacie Skubisz,

 • Państwu Małgorzacie i Grzegorzowi Tomczykom,

 • Panu Henrykowi Łazarkowi,

 • Panu Stanisławowi Jaroszowi,Skip to content