Oferta Szkoły


Odział przedszkolny
Taniec współczesny
Zajęcia logopedyczne
 
Klasy I-III
Robotyka
Zajęcia artystyczne – plastyczne
Kółko sportowe
Zajęcia basenowe
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 
Klasy IV – VIII
Zajęcia sportowe „SKS”
Zajęcia przygotowujące do Egzaminu Ósmoklasisty
 
Klasy I -VIII
Zajęcia emocjonalno-społeczne
Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne
Zajęcia logopedyczne
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
(j. polski, matematyka, j. angielski)
 


Skip to content