Oferta Szkoły


Oddział przedszkolny
Taniec współczesny
Zajęcia logopedyczne
Zajęcia szachowe
Język hiszpański
Język angielski
Robotyka
Warsztaty kulinarne we współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich z Mikołajowic
Pomoc psychologiczno- pedagogiczna
„Tematyczne środy”

Klasy I-III
Robotyka
Zajęcia artystyczne
Kółko sportowe
Zajęcia basenowe
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 
Klasy IV – VIII
Zajęcia sportowe „SKS”
Zajęcia pozalekcyjne wiedzy – J. polski, matematyka, j. angielski
Robotyka
 
Klasy I -VIII
Zajęcia emocjonalno-społeczne
Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne
Zajęcia rewalidacyjne
Zajęcia logopedyczne
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
(j. polski, matematyka, j. angielski)
Zajęcia dla powracających z zagranicy
 Skip to content