Projekt “Każde dziecko jest zdolne”
Bierzemy udział w projekcie
“Każde dziecko jest zdolne” II edycja

Nasza szkoła zakwalifikowała się do udziału w projekcie “Każde dziecko jest zdolne”.
Jego celem jest zapewnienie wsparcia uczniom zdolnym na I i II etapie edukacyjnym, adekwatnie do poziomu ich predyspozycji i możliwości. Adresatami działań są uczniowie zdolni ze szkół podstawowych, zlokalizowanych na terenach wiejskich oraz w miastach liczących do 20 000 mieszkańców, z terenu województwa małopolskiego. Warunkiem zakwalifikowania szkoły do projektu jest rekomendacja Małopolskiego Kuratora Oświaty. Projekt ma się przyczynić do podniesienia motywacji do rozwoju i nauki, wzmocnienia poczucia wartości i wiary we własne możliwości, budowania kompetencji uczenia się oraz gotowości do rozwijania pasji i talentów.
W każdym z 19 powiatów małopolskich została wybrana jedna szkoła, która będzie mogła skorzystać z bezpłatnego wsparcia dla swoich uczniów, nauczycieli i rodziców. Środki na realizację projektu asygnuje Województwo Małopolskie.
Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Działania projektowe są prowadzone od września 2022r. do czerwca 2023r., w tym działania w szkołach – od listopada 2022r. do czerwca 2023r.


About the Author

You may also like these

Skip to content