Regulamin Konkursu Kolęd
Regulamin Szkolnego Konkursu Kolęd i Pastorałek

Termin i miejsce:
25 stycznia 2023 ( środa )

SP Mikołajowice
Cele:
– rozbudzanie zainteresowań muzycznych uczniów
– integracja  dzieci
– upowszechnianie kultury muzycznej
– kultywowanie tradycji świąt Bożego Narodzenia
– prezentacja talentów artystycznych
– rozbudzanie chęci wspólnego śpiewania
– wdrażanie do zdrowej rywalizacji
Warunki uczestnictwa:
– uczestnicy zgłaszają swój udział do organizatora-( Magdalena Ziółkowska- nauczyciel muzyki) lub wychowawców klas  do  dn.15 stycznia 2023 r.
– uczestnicy wykonują  jeden dowolnie wybrany utwór w j. polskim (kolęda, pastorałka, piosenka świąteczna)
– uczestnicy wykonują utwór z podkładem muzycznym
( płyta CD, pendrive- wyłącznie półplayback-bez tekstu, z  żywym akompaniamentem lub a’cappella )
– uczestnicy występują w dwóch kategoriach wiekowych kl. I-III i kl. IV-VIII
– uczestnicy występują solo, w duetach lub tercetach
uczestnicy prezentują co najmniej 2 zwrotki utworu
Kryteria oceny:
– dobór repertuaru i możliwości wykonawcy
– poprawność wykonania  ( dykcja, intonacja )
– ogólny wyraz artystyczny
Nagrody:

Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy za udział, w poszczególnych kategoriach przyznane zostaną I, II , III miejsca i wyróżnienia, zostanie także przyznana Nagroda Publiczności. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników w pierwszym tygodniu ferii zimowych – informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły, wręczenie nagród po feriach zimowych.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
About the Author

You may also like these

Skip to content