Ślubowanie klasy I
Ślubowanie pierwszaków

25 października to bardzo ważna data dla uczniów klasy pierwszej. W tym bowiem dniu odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania dzieci na uczniów. Dzieci pokazały jak pięknie potrafią recytować wiersze i śpiewać piosenki udowadniając, że są gotowi do złożenia uroczystego ślubowania na sztandar szkoły. Następnie pan Dyrektor Marcin Gajdur dokonał symbolicznego pasowania na ucznia. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów i legitymacji szkolnych. Uczniowie otrzymali również liczne upominki od swoich rodziców, Dyrektora i Samorządu Uczniowskiego. Po uroczystości uczniowie udali się na przygotowany przez rodziców słodki poczęstunek. Rodzicom gratulujemy wspaniałych pociech, a Pierwszakom życzymy wielu sukcesów w murach naszej szkoły.
About the Author

You may also like these

Skip to content