Zbiórka elektrośmieci
Zbiórka elektrośmieci

Nasza szkoła przystąpiła do projektu “Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”.
Celem akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, oraz
zwrócenie uwagi na prawidłowe zagospodarowanie odpadami.
W zamian za przyniesiony zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny szkoła otrzyma
bon, który wykorzysta na nagrody rzeczowe w postaci materiałów biurowych. Jedynym
warunkiem jest mobilizacja do działania, porządki domowe i chęci!
Do akcji szkolnej mogą przyłączyć się również firmy i instytucje, które oddadzą zużyty
sprzęt na rzecz wybranej szkoły.
,,Im więcej sprzętu uzbieramy, tym wyższy bon otrzymamy!!!’’
Zbiórka odbędzie się w maju, jednak dokładny termin zbiórki zostanie podany uczniom i Rodzicom w późniejszym terminie.
About the Author

You may also like these

Skip to content