Laboratoria Przyszłości III
Laboratoria przyszłości – szycie flag

Uczniowie naszej szkoły wykorzystali maszyny do szycia zakupione w ramach projektu „Laboratorium przyszłości”. Pod opieką p. J. Tendery poznawali tajniki szycia, a następnie wspólnymi siłami szyli flagi biało-czerwone z materiału zakupionego przez p. dyrektora, Marcina Gajdura. Następnie uszyte, wyprasowane i pięknie zapakowane flagi przekazali byłym pracownikom szkoły, w ramach uczczenia Święta Niepodległości. Obsługa maszyn i nauka szycia nie były łatwe, ale dały uczniom dużo satysfakcji. Prawie wszyscy podjęli próby szycia, także chłopcy.
About the Author

You may also like these

Skip to content